Single Rock Mad

SingleRock Mad - God mad i godt selskab.

Madhold efteråret 2016

Så er chancen der igen til at være med til at skrælle kartofler og gulerødder samt få tilfredsstillet dine opvaske­abstinenser. Succesen med at gøre det sammen med andre singler i faste hold har nu kørt i 8 år eller i 16 sæsoner. Vi laver sammen spændende og varieret mad.

Vi har i efterårssæsonen to tirsdagshold på Christianshavns skole og tre torsdagshold på Valby skole. Desuden er der et nyt ”nørdehold” tirsdage på Valby skole, se mere nedenfor. Endelig vil der som et ekstra tilbud til medlemmerne blive planlagt nogle temaaftener. Skulle du have lyst til at lave et tema, så snak med en fra bestyrelsen om det.

 

Holdene mødes én aften om måneden, se oversigten nedenfor. Man mødes normalt kl. 17.30 og slutter senest omkring kl. 22.00. Man skiftes til i små grupper at planlægge aftenens menu og købe ind, og hele holdet hjælpes ad med at lave maden samt med at vaske op og rydde op bagefter.

 

Hold 2, 3, 4, 5 og 6 fortsætter med uændret koncept, men bemærk at hold 2 og 3 flytter til Christianshavns skole, fordi Peder Lykke skolen lukkes for renovering.

Det nye hold hedder hold A og har følgende programerklæring:

Dette er et nyt madhold for dem, der allerede er gode til at lave mad, og som nu har brug for ny inspiration og nye måder at sammensætte og tilberede maden på.

Vi vil have fokus på det samlede måltid - på balancen af dufte, smage, teksturer. På de kulinariske kvaliteter. Vi vil lade os inspirere af hinanden og af andre, som kender til mad og sanser. Og vi vil gøre os umage.

Vi forventer, at hele budgettet vil gå til indkøb af mad. Drikkevarer står for egen regning.

Hold A er et nyt specialhold, og det er derfor muligt at melde sig både på hold A og på et af de øvrige hold.

 

Tilmelding skal ske senest mandag d. 18. juli, altså 18. juli!

Tilmeldingen sker med mail til srcmadklub@gmail.com. Skriv ”tilmelding efterår” i emnefeltet. Du bedes opgive holdønske(r). Ved overtegning til et hold vil nuværende medlemmer af holdet have fortrinsret. Øvrige pladser fordeles ved lodtrækning. Nye medlemmer bedes anføre 1. og 2. prioritet, gerne flere, så at vi har bedre muligheder for at tilbyde pladser til alle.

Det koster 350 kr. at deltage på et hold og 650 kr. for to hold. Beløbet dækker indkøb af madvarer til holdet samt foreningskontingent (4 aftener à 75 kr., halvårskontingent 50 kr.).

Det er også muligt at tilmelde sig som passivt medlem. Ved at betale halvårskontingent 50 kr. vil man for 75 kr. kunne deltage i enkeltaftener på hold, hvis der udbydes ledige pladser ved afbud, samt i temaaftener.

Temaaftener koster ligeledes 75 kr. pr. aften og betales efter nærmere aftale med den person, som har planlagt en temaaften.

Hvis du undervejs bliver forhindret i at komme en enkelt gang, kan du prøve, om du kan bytte aften med én fra et andet hold. Det er ikke muligt at få pengene tilbage.

Holdene sammensættes snarest efter tilmeldingsfristens udløb, og vi tilstræber at udsende holdlister inden 30. juli.

 

Betalingsfristen er mandag 8. august, altså 8. august!

Beløbet indbetales til foreningens konto i BankNordik, reg-nr. 6505 konto 3053036030.

Du kan ikke påregne plads på et hold, hvis du ikke overholder såvel tilmeldingsfrist som betalingsfrist.

 

Hold 2, Vibeke & Ditte, Christianshavns skole

Tirsdage, 20/9, 11/10, 8/11, 6/12

 

Hold 3, Benny & Lone, Christianshavns skole

Tirsdage, 27/9., 25/10, 15/11, 13/12

 

Hold 4, Jytte & Erik, Valby Skole

Torsdage, 8/9, 6/10, 3/11, 1/12

 

Hold 5, Knud & Lina, Valby Skole

Torsdage, 15/9, 13/10, 10/11, 8/12

 

Hold 6, Grethe & Helle, Valby Skole

Torsdage, 22/9, 27/10, 17/11, 15/12

 

Hold A, Else & Kirsten, Valby Skole

Tirsdage, 13/9, 4/10, 1/11, 29/11

 

Om foreningen:

SingleRock MAD er en uafhængig forening, der låner lokaler af kommunens Folkeoplysningsudvalg i henhold til folkeoplysningsloven. Øverste myndighed er generalforsamlingen, og bestyrelsen varetager foreningens interesser og drift i hverdagen. Aktiviteterne i foreningen er foruden madlavning på faste hold på en fast ugentlig hverdagsaften, også oplysning og diskussion om fødevarer. Der er tilmelding til nye hold hvert halve år, og her indbetales et beløb til dækning af indkøb til holdene samt foreningskontingent. Foreningen er ikke-kommerciel.

Der er ingen aldersgrænser for medlemskab. Vejledende alder er 45+.

Man kan godt være medlem i SingleRock MAD uden at være medlem af Single Rock Café.

 

Hilsen fra SingleRock Mad's bestyrelse.