Tilmelding

Single Rock Mad

SingleRock Mad

God mad i godt selskab. Madhold efteråret 2017

Så er chancen der igen til at være med til at skrælle kartofler og gulerødder samt få tilfredsstillet dine opvaskeabstinenser. Succesen med at gøre det sammen med andre m/k'er 50+ i faste hold har nu kørt i 9 år eller i 18 sæsoner. Vi laver sammen spændende og varieret mad.

 

Vi har følgende hold:

- hold 2 og hold 3 tirsdage på Peder Lykke skolen

- hold 4 og hold 6 torsdage på Valby skole

- hold 5 tirsdage på Valby skole (flyttet fra torsdage)

- hold M torsdage på Valby skole – nyt hold med temaet ”Mad som på mormors tid”

Hold A stopper

Endelig vil der som et ekstra tilbud til medlemmerne blive planlagt nogle temaaftener. Skulle du have lyst til at lave et tema, så snak med en fra bestyrelsen om det.

 

Holdene mødes én aften om måneden, se oversigten nedenfor. Man mødes normalt kl. 17.30 og slutter senest omkring kl. 22.00. Man skiftes til i små grupper at planlægge aftenens menu og købe ind, og hele holdet hjælpes ad med at lave maden samt med at vaske op og rydde op bagefter.

 

Hold 2, 3, 4, 5 og 6 fortsætter med uændret koncept.

Hold M er et nyt temahold for dem, der gerne vil nyde de gamle opskrifter fra mormors tid. Mormormad er oppe i tiden. Nogle kantiner har en ugedag med mormormad, og Karolines køkken har lige udgivet en kogebog med mormormad.

Hold M er et nyt specialhold, og det er derfor muligt at melde sig både på hold M og på et af de øvrige hold.

 

Tilmelding:

Tilmelding skal ske senest mandag d. 17. juli, altså 17. juli!

Tilmeldingen sker med mail til srcmadklub@gmail.com. Skriv ”tilmelding efterår” i emnefeltet. Du bedes opgive holdønske(r). Ved overtegning til et hold vil nuværende medlemmer af holdet have fortrinsret. Øvrige pladser fordeles ved lodtrækning. Nye medlemmer bedes anføre 1. og 2. prioritet, gerne flere, så at vi har bedre muligheder for at tilbyde pladser til alle.

Det koster 350 kr. at deltage på et hold og 650 kr. for to hold. Beløbet dækker indkøb af madvarer til holdet samt foreningskontingent (4 aftener à 75 kr., halvårskontingent 50 kr.).

Det er også muligt at tilmelde sig som passivt medlem. Ved at betale halvårskontingent 50 kr. vil man for 75 kr. kunne deltage i enkeltaftener på hold, hvis der udbydes ledige pladser ved afbud, i temaaftener samt i fester.

Temaaftener koster ligeledes 75 kr. pr. aften og betales efter nærmere aftale med den person, som har planlagt en temaaften.

Hvis du undervejs bliver forhindret i at komme en enkelt gang, kan du prøve, om du kan bytte aften med en fra et andet hold. Det er ikke muligt at få pengene tilbage.

Holdene sammensættes snarest efter tilmeldingsfristens udløb, og vi tilstræber at give besked om hold inden 30. juli.

 

Betalingsfristen er mandag d. 7. august, altså 7. august!

Beløbet indbetales til foreningens konto i BankNordik, reg-nr. 6505 konto 3053036030.

Du kan ikke påregne plads på et hold, hvis du ikke overholder såvel tilmeldingsfrist som betalingsfrist.

 

Holdene:

Hold Holdkaptajner Skole Datoer

2 Vibeke & Ditte Peder Lykke Skolen Tirsdage, 12/9, 10/10, 7/11, 5/12

3 Benny & Lone Peder Lykke Skolen Tirsdage, 19/9, 24/10, 14/11, 12/12

4 Else & Erik Valby Skole Torsdage, 7/9, 5/10, 2/11, 30/11

5 Knud og Merete Valby Skole Tirsdage, 5/9, 3/10, 31/10, 28/11

6 Grethe og Helle Valby Skole Torsdage, 21/9, 26/10, 16/11, 14/12

M Mogens Valby Skole Torsdage, 14/9, 12/10, 9/11, 7/12

 

Om foreningen:

SingleRock MAD er en uafhængig forening, der låner lokaler af kommunens Folkeoplysningsudvalg i henhold til folkeoplysningsloven. Øverste myndighed er generalforsamlingen, og bestyrelsen varetager foreningens interesser og drift i hverdagen. Aktiviteterne i foreningen er foruden madlavning på faste hold, også oplysning og diskussion om fødevarer. Der er tilmelding til nye hold hvert halve år, og her indbetales et beløb til dækning af indkøb til holdene samt foreningskontingent. Foreningen er ikke-kommerciel.

Der er ingen aldersgrænser for medlemskab. Vejledende alder er 45+.

Man kan godt være medlem i SingleRock MAD uden at være medlem af Single Rock Café.

 

Hilsen fra SingleRock Mad's bestyrelse.